LIÊN HỆ

  • Tên doanh nghiệp: MB66
  • Số điện thoại: +84 879419227
  • Email:[email protected]
  • GP Số: 102/GP-BTTTT do Bộ TT và TT cấp ngày 10/02/2018
  • Địa chỉ: 3A Bình Trưng, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh